Loading…
Data-SKUP 2021
Attending this event?
Back To Schedule
Saturday, October 16 • 11:40 - 12:40
Nyheter for de unge

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Gapet mellom hvordan de eldre og de yngre generasjonene konsumerer nyheter blir større og større. Der Dagsrevyen, 21-nyhetene og vg.no er inngangsportalen for de voksne, er de ofte kun et fjernt begrep for de yngste. Som heller leser om hendelsene i den samme appen de snakker med vennene sine. NRK Ung jobber daglig med å møte de yngste nyhetskonsumentene og deler av sine erfaringer: Hva kan pressen gjøre for å møte en ny generasjon nyhetskonsumenter som følger med som aldri før, men på helt nye plattformer?

Saturday October 16, 2021 11:40 - 12:40 CEST
PA 308

Attendees (2)