Loading…
Data-SKUP 2021
Attending this event?
Back To Schedule
Saturday, October 16 • 15:00 - 16:00
Disse verktøyene topper SKUP-statistikken

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Espen Sørmo Strømme har studert samtlige metoderapporter som er sendt til SKUP, og i denne sesjonen viser han hvilke verktøyer som er mest brukt i datajournalistikken. Eivor Jerpåsen kommenterer hvilke behov mindre redaksjoner har innen dette feltet.


Speakers
avatar for Espen Sørmo Strømme

Espen Sørmo Strømme

Høgskolelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Espen Sørmo Strømme underviser i økonomijournalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.Han har forsket på på SKUP-rapportene og har lest og analysert alle rapportene som er levert fra 1991 til i dag. Strømme underviser ellers i økonomijournalistikk ved NLA Mediehøgskolen... Read More →
avatar for Eivor Jerpåsen

Eivor Jerpåsen

Utviklingssjef, Amedia
Eivor Jerpåsen er redaksjonell utviklingssjef i Amedia. Der jobber hun dedikert med å videreutvikle Amedias redaksjonelle strategi, som bruk av nye formater i journalistikken, analyse og vurdering av bruk og tilstedeværelse på ulike plattformer og å videreutvikle analysene om... Read More →


Saturday October 16, 2021 15:00 - 16:00 CEST
KK lounge

Attendees (3)